Provozní řád Bowlingzone

 

1.       Hráči jsou povinni se řídit tímto provozním řádem. Zahájení a ukončení provozu bowlingu je stanoveno otevírací dobou provozovny, uvedenou na vývěsce.

2.       Zájemci o hru (hráči), jsou povinni respektovat zúčtovací systém provozovny Bowlingu live, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry po jejím ukončení.

3.       Při pozdním příchodu na objednanou dráhu nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky.

4.       Hráč je povinen dostavit se 10 minut před zahájením hry k recepci bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha bowlingu právo dráhu(y) obsadit dalším zájemcem.

5.       Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat.

6.       Do hracího prostoru bowlingových drah je povolen vstup pouze hrajícím osobám a to pouze ve speciální bowlingové obuvi, kterou lze zapůjčit na bowlingové recepci.

7.       Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na dráhy a prostoru kolem nich přísně zakázán.

8.       Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen řídit se pokyny obsluhujícího personálu.

UPOZORNĚNÍ:

§ neházet bowlingovou kouli na dráhu, pokud není dráha uvedena do provozu

§ neházet kouli, když je shrnovací závora dole. Vždy čekat až zůstane v horní pozici

§ nepokračovat ve hře, dokud se nevrátí vhozené koule

§ nenosit jídlo a pití k drahám a bowlingovým stolkům

§ u drah a bowlingových stolků se nekouří

§ hráč nesmí ohrožovat a omezovat ostatní hráče

9.       Při použití vlastního sportovního náčiní (koule, obuv..), přebírá hráč plnou zodpovědnost za případné poškození tohoto náčiní, zároveň zodpovídá za případné poškození zařízení tímto náčiním.

10.   Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni okamžitě přerušit hruinformovat obsluhující personál.

11.   Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru, po uplynutí  předem smluveného času, bez ohledu na rozehranost hry.

12.   Pokud hráč nerespektuje zásady stanovené v tomto řádu, bude jeho hra ukončena a bude vykázán z herny.

13.   V případě úmyslného poškození bowlingové dráhy, zařízení či náčiní, má provozovatel nárok na náhradu škody.

14.   Tento provozní řád je platný od 1. 1. 2015